خواستگار کینه جو

بریدن گوش خواستگار سمج / پسر جوان درخواست قصاص کرد

مردی که با همدستی پسرعمویش گوش خواستگار خواهرش را بریده بود در جلسه محاکمه با درخواست قصاص از سوی شاکی مواجه شد.

 

دختران دم بخت در دام خواستگار زورگیر

مرد جوان با وعده ازدواج به دختران دم بخت، در نخستین جلسه آشنایی دست به زورگیری از آنها می زد.

 

خواستگاری فریبکارانه برای اجرای نقشه شوم

خواستگار قلابی پس از آشنایی با طعمه اش در کانال همدم یابی، با همدستی یکی از دوستانش نقشه اخاذی از این دختر را اجرا کرد.