بالگرد حامل سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ظهر یکشنبه در حالی که پس از افتتاح سد مرزی قیز قلعه‌سی سوار بر بالگرد عازم تبریز بود دچار حادثه شد و وی همراه با حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه، سیدمحمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز. مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و شمار دیگری از همراهان به شهادت رسیدند. در این گزارش به آخرین خبرهای  حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور می‌پردازیم.
حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور
بالگرد حامل سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ظهر یکشنبه در حالی که پس از افتتاح سد مرزی قیز قلعه‌سی سوار بر بالگرد عازم تبریز بود دچار حادثه شد و وی همراه با حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه، سیدمحمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز. مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و شمار دیگری از همراهان به شهادت رسیدند. در این گزارش به آخرین خبرهای حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور می‌پردازیم.