مهدی زارع
مهدی زارع
استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی

زلزله دماوند و احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند

زلزله شنبه 29 آذر 99 با بزرگای 4 در دماوند ششمین زلزله با بزرگای بیش از 3.5 بود که از اولین ساعت 19 اردیبهشت 1399 در شش ماه و 10 روز گذشته رخ داده است. اما آیا این زمین لرزه با آتشفشان دماوند ارتباطی دارد؟

 

زلزله بوئین‌زهرا، 58 سال بعد

‌دهم شهریور پنجاه‌وهشتمین سالروز زمین‌لرزه 1341 بوئین‌زهراست. در ساعت ۲۲:۵۵ شامگاه ۱۰ شهریور ۱۳۴۱ زمین‌لرزه فاجعه‌باری با بزرگای 7.2 در جنوب قزوین رخ داد. این زمین‌لرزه ۹۱ روستا را به‌کلی ویران کرد و بر اثر آن 12هزارو 225 نفر کشته شدند، حدود دوهزارو 800 نفر آسیب دیدند و 21 هزار خانـه تخریب شد.