اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

دکتر نجفی توانا: تشکل علمی از اشتباهات هیئت مدیره کانون وکلا تبری می جوید

دکتر علی نجفی توانا، بنیانگذار تشکل علمی در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید هرچند این تشکل از هیئت مدیره فعلی کانون حمایت کرد اما به آن نقد دارد و از اشتباهات آن تبری می جوید. او در بخش سوم گفتگوی تفصیلی با حادثه 24، تشکل علمی را موفق و سالم ترین تشکل دانست اما در عین حال گفت این تشکل از اشتباهات هیئت مدیره سی ام تبری می جوید. او همچنین در خصوص شائبه مهندسی در انتخابات دوره سی و یکم کانون وکلا هشدار داد.

 

دکتر زینب تعالی: وضعیت کارآموزان باید از اولویت های هیئت مدیره آتی باشد

دکتر زینب تعالی، یکی از کاندیداهای سی و یکمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگویی با حادثه 24 به بیان دیدگاههای خود در خصوص کانون پرداخت. وی با بیان اینکه وضعیت کاراموزان وکالت یکی از دغدغه های او است گفت اگر به هیئت مدیره راه پیدا کند یکی از اولویت هایش توجه ویژه به وضعیت کارآموزان است.

 

واکنش سعید باقری به مواضع دکتر علی نجفی توانا در مصاحبه با حادثه 24

مصاحبه دکتر علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز با حادثه 24 بازتاب گسترده ای داشت. وی در بخش اول این گفتگو به انتقاد از برخی تصمیم گیری های هیئت مدیره پرداخته بود که این اظهارنظر با واکنش های متعددی همراه شد. سعید باقری از اعضای کنونی هیئت مدیره در واکنش به این مصاحبه در گفتگویی به حادثه 24 به انتقاد از این مواضع پرداخت. او خطاب به دکتر نجفی توانا می گوید:«بعنوان تشکلی که از رئیس کانون حمایت کردید چرا در این دو سال هیچ تذکری به ایشان ندادید؟»

 

مهم ترین چالش های جامعه وکلا به روایت دکتر علی نجفی توانا

دکتر علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگویی تفصیلی با حادثه 24 به بررسی مهم ترین چالش های فراروی جامعه وکلا پرداخت. وی که در اولین بخش از این مصاحبه به انتقاد از هیئت مدیره دوره سی ام پرداخته و گفته بود برخی از اقدامات هیئت مدیره دوره سی ام را تایید نمی کند، در بخش دوم این گفتگو به بررسی مهم ترین چالش های فراروی جامعه وکلا پرداخت و از نظارت های سنگین بر کانون وکلا انتقاد کرد. وی همچنین می گوید اگر یک وکیل یا یک رئیس کانون حرفی زد و تندی کرد این حرفها ترجمان جامعه وکالت نیست.

 

رئیس سابق کانون وکلا: بعضی اقدامات هیئت مدیره سی ام را تایید نمی کنم

دکتر علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگویی تفصیلی با حادثه 24 به بیان دیدگاههای خود در خصوص عملکرد هیئت مدیره دوره سی ام کانون وکلا پرداخت. او در بخشی از این گفتگو می گوید که بعضی از اقدامات هیئت مدیره را تایید نمی کند و برخی از تندروی ها موجب شد که کانون مورد هجمه های نهادهای عمومی قرار بگیرد. او همچنین تاکید می کند که با موضع گیری های تقابل آمیز اعضای هیئت مدیره موافق نبوده؛ چرا که موجب درگیری های درون صنفی می شود.

 

محمدرضا کامیار: نحوه اداره کانون باعث قهر وکلا شده است

محمدرضا کامیار، از کاندیداهای سی و یکمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است نحوه اداره کردن کانون باعث قهر وکلا با خانه خود شده است. او در گفتگو با حادثه 24 ضمن انتقاد به برخی رویه ها در کانون به ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخت.

 

عبدالله سمامی: معیشت وکلا باید از مهم ترین اولیت ها باشد

معیشت وکلا یکی از شعارهای اغلب کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا است. عبدالله سمامی یکی از کاندیداهای انتخابات اما معتقد است رسیدگی به مسائل معیشتی وکلا باید یکی از مهم ترین اولویت های هیئت مدیره آینده باشد. او در گفتگو با حادثه 24 بخشی از برنامه هایش در این حوزه را بیان کرد.

 

دفاع سید مهدی حجتی از عملکرد هیئت مدیره کانون وکلا

سید مهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و از کاندیداهای این دوره از انتخابات در گفتگو با حادثه 24 به دفاع از عملکرد هیئت مدیره دوره سی ام پرداخت. او معتقد است سامان دهی ثبت موسسات حقوقی و حذف مصوبه اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز از جمله مهم ترین فعالیت های هیئت مدیره است.

 

سعید باقری: کاهش اعتماد وکلا به مدیران به دلیل پنهان کاری است

یکی از معضلات نهاد وکالت عدم شفافیت و پاسخگویی عملکرد مدیران است. سعید باقری از اعضای کنونی هیئت مدیره و کاندیدای دوره سی و یکم معتقد است هیئت مدیره باید مکلف شود اقداماتش از جمله عملکرد مالی خود را به طور شفاف در سایت کانون منتشر کند. او در گفتگویی با حادثه 24 برخی عملکرد هیئت مدیره را به نقد کشید.

 

دکتر کامران آقایی: چالش آینده کانون با مجلس خواهد بود

دکتر کامران آقایی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید چالش عمده کانون در دوره بعد با مجلس قانون گذاری خواهد بود. او معتقد است آینده کانون به عملکرد جامعه وکلا بستگی دارد و مشارکت در انتخابات این دوره می تواند سرنوشت ساز باشد.