دکتر زینب تعالی: وضعیت کارآموزان باید از اولویت های هیئت مدیره آتی باشد

دکتر زینب تعالی، یکی از کاندیداهای سی و یکمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگویی با حادثه 24 به بیان دیدگاههای خود در خصوص کانون پرداخت. وی با بیان اینکه وضعیت کاراموزان وکالت یکی از دغدغه های او است گفت اگر به هیئت مدیره راه پیدا کند یکی از اولویت هایش توجه ویژه به وضعیت کارآموزان است.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها