دکتر کامران آقایی: چالش آینده کانون با مجلس خواهد بود

دکتر کامران آقایی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید چالش عمده کانون در دوره بعد با مجلس قانون گذاری خواهد بود. او معتقد است آینده کانون به عملکرد جامعه وکلا بستگی دارد و مشارکت در انتخابات این دوره می تواند سرنوشت ساز باشد.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها