عبدالله سمامی: معیشت وکلا باید از مهم ترین اولیت ها باشد

معیشت وکلا یکی از شعارهای اغلب کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا است. عبدالله سمامی یکی از کاندیداهای انتخابات اما معتقد است رسیدگی به مسائل معیشتی وکلا باید یکی از مهم ترین اولویت های هیئت مدیره آینده باشد. او در گفتگو با حادثه 24 بخشی از برنامه هایش در این حوزه را بیان کرد.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها