دکتر عبدالله سمامی وکیل

عبدالله سمامی: معیشت وکلا باید از مهم ترین اولیت ها باشد

معیشت وکلا یکی از شعارهای اغلب کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا است. عبدالله سمامی یکی از کاندیداهای انتخابات اما معتقد است رسیدگی به مسائل معیشتی وکلا باید یکی از مهم ترین اولویت های هیئت مدیره آینده باشد. او در گفتگو با حادثه 24 بخشی از برنامه هایش در این حوزه را بیان کرد.

 

عبدالله سمامی: باید صدای کارآموزان در کانون وکلا شنیده شود

یکی از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز معتقد است باید صدای کارآموزان شنیده و به امور آنها رسیدگی شود. عبدالله سمامی می گوید یکی از برنامه هایش در صورت ورود به هیئت مدیره اصلاح آئین نامه کاراموزی است.

 

عبدالله سمامی، برای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز چه برنامه هایی دارد

در فاصله سه هفته مانده به سی و یکمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، نامزدهای انتخابات به ارائه برنامه های خود می پردازند. دکتر عبدالله سمامی یکی از این کاندیداها در این فیلم کوتاه به معرفی خود و ارائه بخشی از برنامه هایش می پردازد.

 

عبدالله سمامی، کاندیدای انتخابات کانون وکلا: باید از کارآموزان وکالت حمایت کرد

عبدالله سمامی، یکی از کاندیداهای انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید باید از کاراموزان وکالت حمایت کرد. او در گفتگو با حادثه 24 جزئیات بیشتری از برنامه هایش برای حمایت از کارآموزان را بازگو کرد.

 

دکتر عبدالله سمامی، کاندیدای انتخابات کانون وکلا از سوابق صنفی اش می گوید

یک هفته مانده تا انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تبلیغات کاندیداها همچنان ادامه دارد. دکتر عبدالله سمامی، یکی از کاندیداهای این دوره در اولین ویدئوی منتشر شده به معرفی خود و بیان سوابق صنفی اش می پردازد.