عبدالله سمامی: باید صدای کارآموزان در کانون وکلا شنیده شود

یکی از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز معتقد است باید صدای کارآموزان شنیده و به امور آنها رسیدگی شود. عبدالله سمامی می گوید یکی از برنامه هایش در صورت ورود به هیئت مدیره اصلاح آئین نامه کاراموزی است.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها