مهم ترین چالش های جامعه وکلا به روایت دکتر علی نجفی توانا

دکتر علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگویی تفصیلی با حادثه 24 به بررسی مهم ترین چالش های فراروی جامعه وکلا پرداخت. وی که در اولین بخش از این مصاحبه به انتقاد از هیئت مدیره دوره سی ام پرداخته و گفته بود برخی از اقدامات هیئت مدیره دوره سی ام را تایید نمی کند، در بخش دوم این گفتگو به بررسی مهم ترین چالش های فراروی جامعه وکلا پرداخت و از نظارت های سنگین بر کانون وکلا انتقاد کرد. وی همچنین می گوید اگر یک وکیل یا یک رئیس کانون حرفی زد و تندی کرد این حرفها ترجمان جامعه وکالت نیست.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها