اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

کاندیداهای انتخابات کانون وکلا از برنامه های شان می گویند

دکتر محمدرضا کامیار: برای ارتقای جایگاه وکالت تلاش می کنم

«وکلا در جامعه جایگاه مناسبی ندارند» این جمله چکیده اظهارات دکتر محمدرضا کامیار، از کاندیداهای سی و یکمین دوره از انتخابات کانون وکلای مرکز است. او در گفتگو با حادثه 24 به بیان برنامه های خود در عرثه انتخابات کانون وکلا پرداخت.

 

کاندیداهای انتخابات کانون وکلا از برنامه های شان می گویند

محمدتقی غفاری فردویی: رد صلاحیت ها هیجان انتخابات را کم کرده است

حادثه 24 - روز 8 اسفندماه سی و یکمین دوره از انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در شرایطی برگزار می شود که برخی از کاندیداهای شرکت در این انتخابات رد صلاحیت شده اند. محمدتقی غفاری فردویی می گوید این رد صلاحیت ها از هیجان انتخابات کم کرده است؛ با این وجود امیدوار است در روزهای باقی مانده تا انتخابات شور و هیجان بر این انتخابات حاکم شود.

 

کاندیداهای انتخابات کانون وکلا از برنامه های شان می گویند

امیرفرهاد حنیف زادگان: می خواهم نماینده صداهای شنیده نشده در کانون باشم

امیرفرهاد حنیف زادگان، یکی از کاندیداهای سی و یکمین دوره از انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید رد صلاحیت کاندیداها بسیاری را از شرکت در انتخابات مایوس کرده اما تلاش می کند وکلا را برای شرکت در انتخابات تشویق کند. او می گوید می خواهد در این دوره نماینده صداهای شنیده نشده در کانون وکلا باشد.

 

طیف های مختلف جامعه وکلا در گردهمایی «اوج»

در فاصله 19 روز مانده به انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، طیف های مختلفی از وکلا در گردهمایی اتحاد وکلای جوان (اوج) شرکت کرده و به بیان دیدگاههای مختلف خود پرداختند.

 

درخواست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از رئیس قوه قضائیه

روسای کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در اجلاس فوق العاده با صدور بیانیه ای از ر ئیس قوه قضائیه، بازنگری سریع در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و اتخاذ سیاست نسبت به نحوه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را درخواست کردند.