تبلیغات وکلا

تخلف در تبلیغات محیطی انتخابات کانون وکلا

در شرایطی که هیئت نظارت بر انتخابات در روزهای گذشته طی اطلاعیه ای انجام هر گونه تبلیغات، توضیع هدیه و پخش کردن هر گونه بروشور را در محدوده کانون ممنوع اعلام کرده بود، تعداد زیادی از کاندیداها از شب قبل از انتخابات تبلیغات محیطی خود را در خیابان زاگرس آغاز کردند و این تبلیغات با توضیع هدایا و بروشور همچنان ادامه دارد.

 

موارد تخلف در تبلیغات انتخابات کانون وکلای مرکز اعلام شد

کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه ای مواردی را که در تبلیغات کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره این کانون تخلف محسوب می شود را اعلام کرد.

 

بایدها و نبایدهای تبلیغات وکلای از نگاه عضو هیئت مدیره کانون وکلا

تبلیغاتی که فریبنده نباشد ممنوع نیست

سعید باقری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز که خود یکی از مخالفان محدودیت تبلیغ وکلا است به حادثه 24 می گوید:« اگر تبلیغ فریبنده نباشد برای آن ممنوعیتی در نظر گرفته نشده است.» او همچنین از تجدید نظر در آیین نامه تبلیغات کانون وکلا و تعیین کارگروهی در این خصوص در هیئت مدیره کانون وکلای مرکز خبر می دهد. گفتگوی ما با این حقوقدان را بخوانید.