زمان مطالعه: 1 دقیقه

تخلف در تبلیغات محیطی انتخابات کانون وکلا

در شرایطی که هیئت نظارت بر انتخابات در روزهای گذشته طی اطلاعیه ای انجام هر گونه تبلیغات، توضیع هدیه و پخش کردن هر گونه بروشور را در محدوده کانون ممنوع اعلام کرده بود، تعداد زیادی از کاندیداها از شب قبل از انتخابات تبلیغات محیطی خود را در خیابان زاگرس آغاز کردند و این تبلیغات با توضیع هدایا و بروشور همچنان ادامه دارد.
05 تیر 1399
شناسه : 33633
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/33633
527+
بالا
در شرایطی که هیئت نظارت بر انتخابات در روزهای گذشته طی اطلاعیه ای انجام هر گونه تبلیغات، توضیع هدیه و پخش کردن هر گونه بروشور را در محدوده کانون ممنوع اعلام کرده بود، تعداد زیادی از کاندیداها از شب قبل از انتخابات تبلیغات محیطی خود را در خیابان زاگرس آغاز کردند و این تبلیغات با توضیع هدایا و بروشور همچنان ادامه دارد.

حادثه 24 - در شرایطی که هیئت نظارت بر انتخابات در روزهای گذشته طی اطلاعیه ای انجام هر گونه تبلیغات، توضیع هدیه و پخش کردن هر گونه بروشور را در محدوده کانون ممنوع اعلام کرده بود، تعداد زیادی از کاندیداها از شب قبل از انتخابات تبلیغات محیطی خود را در خیابان زاگرس آغاز کردند و این تبلیغات با توضیع هدایا و بروشور همچنان ادامه دارد. موضوعی که اعتراض برخی کاندداها را برانگیخت. این درصد از کاندیداها معتقدند چنین تبلیغاتی موجب تضییع حقوق آنها شده است چرا که آنها به دستورالعمل هیئت نظارت احترام گذاشته و از تبلیغات محیطی خودداری کردند.

ارسال نظر