کوهنورد

7 ساعت وحشتناک در کوه های واریش تهران

کوهنورد مفقود شده پس از جست‌وجوی ۷ ساعته پیدا شد.

 

حادثه مرگبار برای ۷ کوهنورد ‌در آبشار تنگ تامرادی بویراحمد

۷ کوهنورد اصفهانی در آبشار تنگ تامرادی بویراحمد غرق شدند.