وکیل

ا

 

جوان ترین کاندیدای انتخابات کانون وکلا از برنامه هایش می گوید

سیدمصطفی طباطبایی با 35 سال سن، جوان ترین کاندیدای سی و یکمین دوره از انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز است. او در گفتگویی به بیان دیدگاهها و برنامه هایش درباره کانون پرداخت.

 

سعید باقری: بیکاری یکی از مهم ترین چالش های وکلای جوان است

سعید باقری، از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا و کاندیدای انتخابات این کانون می گوید یکی از مهم ترین چالش های وکلای جوان معضل بیکاری است. او برای رفع این معضل برنامه هایی دارد که در این گفتگو به بخش هایی از آن اشاره کرده است.

 

دفاع دکتر محمود حبیبی از عملکرد هیئت مدیره کانون وکلا

دکتر محمود حبیبی، یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز که در این دوره نیز در انتخابات کاندیدا شده است در گفتگو با حادثه 24 به دفاع از عملکرد هیئت مدیره دوره سی ام پرداخت.

 

دکتر محمدرضا کامیار، کاندیدای انتخابات کانون وکلا از برنامه هایش می گوید

دکتر محمدرضا کامیار، یکی از کاندیداهای سی و یکمین دوره از انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با حادثه 24 از برنامه هایش برای انتخابات و هیئت مدیره می گوید.

 

عبدالله سمامی، کاندیدای انتخابات کانون وکلا: باید از کارآموزان وکالت حمایت کرد

عبدالله سمامی، یکی از کاندیداهای انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید باید از کاراموزان وکالت حمایت کرد. او در گفتگو با حادثه 24 جزئیات بیشتری از برنامه هایش برای حمایت از کارآموزان را بازگو کرد.

 

چالش های مرکز علمی کاربردی کانون وکلا به روایت مهدی حجتی

یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز می گوید دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلا برای این مرکز بازدهی ندارد و باید تغییر کاربری پیدا کند. حجتی در این گفتگو جزئیات بیشتری از این موضوع را بازگو کرد.

 

سعید باقری: وکلا از صندوق حمایت ناراضی هستند

سعید باقری، از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید یکی از مهم ترین اولویت های هیئت مدیره آینده باید اصلاح روند صندوق حمایت از وکلا باشد. او می گوید وکلا از این صندوق ناراضی هستند.

 

دکتر محمود حبیبی: سرنوشت نهاد وکالت در گروی انتخابات کانون است

دکتر محمود حبیبی، از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار ویدئویی به معرفی خود و برنامه هایش پرداخت. او می گوید سرنوشت نهاد وکالت در گروی انتخابات کانون وکلا است.

 

دکتر محمدرضا کامیار، کاندیدای انتخابات کانون وکلا از برنامه هایش می گوید

دکتر محمدرضا کامیار، از وکلای باسابقه که در سی و یکمین دوره از انتخابات هیئت مدیره کانوان وکلای دادگستری مرکز کاندیدا شده از برنامه های انتخاباتی اش می گوید.