محمدتقی غفاری فردویی: از تخریب رقبا بپرهیزیم

تبلیغ و اطلاع رسانی و حمایت از هر نامزد از ارکان انتخابات است اما نباید در این بین به تخریب رقبا پرداخت. محمدتقی غفاری فردویی، از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید باید در عرضه انتخابات کانون اخلاق را رعایت کرد. او معتقد است باید از نامزد مورد حمایت مان حمایت و از تخریب رقبا پرهیز کنیم.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها