دکتر سهیل طاهری: حضور کمرنگ در انتخابات مبداء مشارکت حداقلی در ادامه کانون وکلا است

دکتر سهیل طاهری، از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید وکلا در اداره کانون مشارکت حداقلی دارند و مبداء این مشارکت کم رمق حضور کمرنگ در انتخابات هیئت مدیره است.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها