واکنش عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا به آئین نامه اصلاحی

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید کانون وکلا زیر بار آئین نامه اصلاحی نخواهد رفت. او می گوید اگر قرار باشد چنین آئین نامه ای اجرا شود باید با پیشنهاد کانون های وکلا باشد نه قوه قضائیه.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها