اکبر سرداری زاده

واکنش عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا به آئین نامه اصلاحی

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید کانون وکلا زیر بار آئین نامه اصلاحی نخواهد رفت. او می گوید اگر قرار باشد چنین آئین نامه ای اجرا شود باید با پیشنهاد کانون های وکلا باشد نه قوه قضائیه.

 

مهم ترین برنامه های اکبر سرداری زاده برای آینده کانون وکلا

اکبر سرداری زاده، از کاندیداهای سی و یکمین دوره از انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با حادثه 24 به بیان دیدگاهها و برنامه های خود در خصوص کانون وکلا پرداخت.

 

دیدگاههای وکیل پیشکسوت در خصوص کانون وکلا

اکبر سرداری زاده، از وکلای پیشکسوت و از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با حادثه 24 ضمن گریزی به سوابق خود به بیان دیدگاههای خود در خصوص مسادل صنفی جامعه وکلا پرداخت.