دکتر میترا ضرابی: آموزش و تخصص گرایی، گام اول اشتغال وکلا است

شغل وکالت رقابت پذیری دارد و در گروی عرضه تخصص و مهارت را بهتر عرضه کنیم. این بخشی از اظهارات دکتر میترا ضرابی در گفتگو با حادثه 24 است. این حقوقدان معتقد است وکلا با آموزش و فراگیری مهارت می توانند کار خود را رونق بیشتری دهند.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها