میترا ضرابی

دعوت دکتر میترا ضرابی از جامعه وکلا برای حضور پرشور در انتخابات هیئت مدیره

دکتر میترا ضرابی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا معتقد است کانون وکلای قدرتمند در گروی هیئت مدیره قدرتمند است. او در این فیلم از جامعه وکلا برای حضوری پرشور در انتخابات هیئت مدیره دعوت کرد.

 

دکتر میترا ضرابی: آموزش و تخصص گرایی، گام اول اشتغال وکلا است

شغل وکالت رقابت پذیری دارد و در گروی عرضه تخصص و مهارت را بهتر عرضه کنیم. این بخشی از اظهارات دکتر میترا ضرابی در گفتگو با حادثه 24 است. این حقوقدان معتقد است وکلا با آموزش و فراگیری مهارت می توانند کار خود را رونق بیشتری دهند.

 

دکتر میترا ضرابی: اشتغال از مهم ترین چالش های جامعه وکلا است

دکتر میترا ضرابی از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید اشتغال از مهم ترین چالش های جامعه وکلا است. او در گفتکو با حادثه 24 به آسیب شناسی موضوع اشتغال وکلا پرداخت.

 

دکتر میترا ضرابی: برنامه واحد مهم ترین ضرورت کانون وکلا است

دکتر میترا ضرابی، عضو کنونی و از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با حادثه 24 به بیان دیدگاههای خود در خصوص آینده کانون پرداخت. او می گوید مهم ترین نسخه برای اعتلای کانون وکلا داشتن یک برنامه منسجم و واحد است.