باملند

جانباختن سرهنگ رضا بستو، رئیس سابق پلیس پیشگیری تهران در درگیری باملند

درگیری در مجموعه باملند به مرگ سرهنگ رضا بستو، رئیس سابق پلیس پیشگیری پایتخت منجر شد و حالا تحقیقات در این پرونده از سوی تیم جنایی آغاز شده است.