داریوش اقبالی

احتمال ترور علی کریمی و داریوش اقبالی در خارج

برخی اطلاعات جدید، از ادامه اجرای سیاست کشته‌سازی این بار با ترور تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج که مردم را به اعتراض در کشور دعوت کرده اند، حکایت دارد.

 

فیلم دستگیری عامل بمب‌گذاری در کنسرت داریوش اقبالی

یکی از افرادی که در کنسرت «داریوش اقبالی» ادعای بمب گذاری در سالن را مطرح کرده بود توسط پلیس دستگیر شد.