حقوق سال آینده

خبر خوش برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی

مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی به حساب ذینفع نهایی واریز شد.

 

چرا برای برخی از بازنشستگان حقوق واریز نشد؟

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری واریز شد.

 

آخرین خبر درباره افزایش حقوق بازنشستگان

نصرالله دریابیگی اظهار داشت: درخصوص تبعات ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی عدم تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

 

اظهارات معاون وزیر کار درباره افزایش حق مسکن کارگران

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.

 

آخرین خبر درباره افزایش حقوق بازنشستگان

بازنشستگان از مذاکرات با مسئولان تأمین اجتماعی در خصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق آنها خبر داده. یک عضو کانون عالی بازنشستگان کشور می‌گوید: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵روز را می‌دهد، این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایر بازنشستگان دارند.

 

آخرین خبر درباره افزایش حق مسکن کارگران

کارگران منتظر اعلام نظر دولت و شورایعالی کار درباره افزایش احتمالی حق مسکن هستند.

 

افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در راه است؟

در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

 

آخرین خبر از واریز ۴ میلیونی برای بازنشستگان

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری برای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

 

آخرین خبر درباره افزایش حقوق بازنشستگان

نشست افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بدون حصول نتیجه خاتمه یافت.

 

خبر جدید درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.