استرس

چه کار کنیم کودکان از دکتر نترسند؟

یکی از شایع ترین ترس ها در میان کودکان، ترس از دکتر و دندانپزشک است. فرقی ندارد که تنها یک معاینه ساده رشدی یا بیماری جدی تری در میان باشد. رفتن به دکتر برای اکثر خانواده ها کاری بس دشوار است.

 

مرگ مردی در تهران پس از تزریق واکسن کرونا / متن دست نوشته متوفی پیش از مرگ

«واکسن کرونا زده ام و می ترسم جانم را از دست بدهم» این متن دست نوشته مردی جوان بود که پس از تزریق واکسن کرونا به شدت دچار وحشت و اضطراب شده بود تا جایی که این ترس عجیب او باعث سکته قلبی و به قیمت از دست دادن جانش تمام شد.

 

اندازه‌گیری استرس با استفاده از جرم گوش

شماری از دانشمندان در بریتانیا روشی را ابداع کرده‌اند که با آن و به کمک جرم داخل گوش، می‌توان میزان هورمون استرس فرد را اندازه‌ گرفت.