کوری

کور کردن کرد سبزی فروش بخاطر سبزی گندیده

پسر جوانی که متهم است به ‌خاطر سبزی گندیده با مرد سبزی‌فروش درگیر و باعث کوری چشم او شده است، محاکمه شد.

 

شکایت مشتری از ساقی مشروب به خاطر کور شدن چشمانش

مرد میانسالی که پس از مصرف مشروبات الکلی، نابینا شده، از فروشنده مشروب شکایت کرد.

 

بی گناهی 4 مأمور پلیس در کور شدن چشم مرد معتاد

چهار افسر پلیس که به اتهام سنگ پرانی و کور کردن یک معتاد محاکمه شده بودند با نظر قضات دادگاه کیفری از این اتهام تبرئه شدند.

 

زن جوان با پاشنه کشف چشم صاحبکارش را کور کرد

زن جوان که متهم است با پاشنه کفش چشم صاحبکار شوهرش را کور کرده در جلسه محاکمه منکر اتهام خود شد.

 

مرد بی رحم با چاقو چشم همکارش را کور کرد

مرد جوانی که متهم است پنج سال قبل با ضربه چاقو چشم همکارش را نابینا کرده و به مدت 5 سال متواری شده بود صبح روز گذشته در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

 

پشیمانی پسر جوان از کورکردن چشم همسایه

مردی که در یک درگیری، بینایی یکی از چشمان همسایه را گرفته بود و اصرار بر بی‌گناهی داشت دیروز در دادسرای جنایی تهران به جرم خود اعتراف کرد و گفت به‌شدت پشیمان است.

 

کور شدن چشم پسر جوان در دعوای دو زن

مردی که مدعی است در جریان یک درگیری، پسر همسایه بینایی یکی از چشمانش را از او گرفته است، با حضور در دادسرا خواهان قصاص وی شد.

 

ترس از کرونا، مرد تهرانی را کور کرد

ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ فردی را که با فروش الکل تقلبی موجب کور شدن یکی از شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

 

ماجرای زنی که از شدت عصبانیت صاحبکار شوهرش را با پاشنه کفش کور کرد

دو سال قبل مردی را که از ناحیه چشم مورد آسیب جدی قرار گرفته بود به بیمارستانی در شهر ری منتقل کردند. وی به کادر درمانی گفت که از سوی یک زن مورد حمله قرار گرفته و چشمش جایی را نمی‌بیند.

 

چاقوکشی در بازار چشم یک جوان را کور کرد/ متهم می خواست از دست سارقان فرار کند

جوانی که مدعی است برای فرار از دست سارقان، یکی از آنها را مجروح کرده و باعث کوری چشمش شده است، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.