کوری

تتو خط چشم زن جوان را به مرز کور شدن برد

زن جوان برای زیبا شدن زیر دست خانم آرایشگر رفت و تنها خوش شانس بودنش باعث شد تا کور نشود.

 

درخواست کور کردن همسایه خشن در دادسرای جنایی

کیفرخواست مرد جوان که به‌خاطر کوری چشم همسایه‌اش بازداشت شده بود صادر شد.

 

کور کردن چشم مشتری بخاطر یک پاکت سیگار / صاحب سوپرمارکت محاکمه شد

صاحب سوپرمارکت که متهم است به خاطر یک‌پاکت سیگار، چشم یکی از مشتریان را کور کرده روز گذشته در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

 

محاکمه عامل کور کردن پسر جوان در دادگاه / حکم دادگاه بخشش یا قصاص؟

پسرجوانی که به اتهام کور کردن چشم یکی از بستگانش بازداشت شده بود صبح روز گذشته برای دومین بار در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

 

قصاص چشم برای عامل کور کردن پسر جوان

پسر جوان که مدعی است در یک مراسم سنتی با ضربه پتک یکی از بستگانش کور شده، خواستار قصاص متهم شد.

 

کور کردن کرد سبزی فروش بخاطر سبزی گندیده

پسر جوانی که متهم است به ‌خاطر سبزی گندیده با مرد سبزی‌فروش درگیر و باعث کوری چشم او شده است، محاکمه شد.

 

شکایت مشتری از ساقی مشروب به خاطر کور شدن چشمانش

مرد میانسالی که پس از مصرف مشروبات الکلی، نابینا شده، از فروشنده مشروب شکایت کرد.

 

بی گناهی 4 مأمور پلیس در کور شدن چشم مرد معتاد

چهار افسر پلیس که به اتهام سنگ پرانی و کور کردن یک معتاد محاکمه شده بودند با نظر قضات دادگاه کیفری از این اتهام تبرئه شدند.

 

زن جوان با پاشنه کشف چشم صاحبکارش را کور کرد

زن جوان که متهم است با پاشنه کفش چشم صاحبکار شوهرش را کور کرده در جلسه محاکمه منکر اتهام خود شد.

 

مرد بی رحم با چاقو چشم همکارش را کور کرد

مرد جوانی که متهم است پنج سال قبل با ضربه چاقو چشم همکارش را نابینا کرده و به مدت 5 سال متواری شده بود صبح روز گذشته در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.