معلول

اگر معلول هستید می توانید در اینجا کار کنید!

مرد یزدی 4 واحد تولید پوشاک راه انداخته که شرط کار کردن در آنجا معلول بودن است. این فیلم را ببینید تا از جزئیات فعالیت این کارگاه باخبر شوید.

 

عامل تجاوز به دختر معلول اعدام می شود

مردی که به اتهام تعرض به دختر معلول بازداشت شده‌است پس از محاکمه به اعدام محکوم شد.

 

آزار و اذیت وحشیانه دختر کند ذهن توسط مرد متاهل

مرد هوسران که با فریب دختر کند ذهن او را مورد تعرض جنسی قرار داده بود صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی محاکمه شد.

 

معلول قطع نخاعی کارآفرین نمونه ایرانی

حمیدرضا جابری» قوت قلب معلولان است، ورق زندگی ده‌ها معلول قطع نخاعی را با اشتغال‌زایی و برگزاری جشن ازدواج برگردانده و امروز تولیدات او در کارگاه گهرتراشی، طرفداران و مشتریانی از آن سوی آب‌ها دارد.