هنجار شکنی

هنجار شکنی پراید سوار در فضای مجازی

پلیس به انتشار رفتار‌های هنجارشکنانه و غیراخلاقی سرنشینان یک دستگاه پراید در فضای مجازی واکنش نشان داد.