زمان مطالعه: 1 دقیقه

تجمع اعتراضی هواداران پرسپولیس مقابل وزارت ورزش

چند ماهی از روی کار آمدن حمیدرضا سجادی وزیر ورزش جدید گدشته اما هنوز باشگاه پرسپولیس تیم مدیریتی خود را نشناخته است.
23 آذر 1400
شناسه : 82117
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/82117
297+
بالا
چند ماهی از روی کار آمدن حمیدرضا سجادی وزیر ورزش جدید گدشته اما هنوز باشگاه پرسپولیس تیم مدیریتی خود را نشناخته است.

حادثه 24 - چند ماهی از روی کار آمدن حمیدرضا سجادی وزیر ورزش جدید گدشته اما هنوز باشگاه پرسپولیس تیم مدیریتی خود را نشناخته است. همین مساله باعث شده تا هواداران پرسپولیس مقابل وزارت ورزش به دلیل وضعیت مدیریتی این باشگاه تجمع کنند.

کلمات کلیدی:
ارسال نظر