زمان مطالعه: 1 دقیقه

امیرحسین مرادی از زندان آزاد می شود

دستور آزادی امیر حسین مرادی از متهمین اغتشاشات آبان ماه ۹۸ با قید وثیقه صادر شده است و او ساعتی دیگر آزاد خواهد شد.
04 آبان 1400
شناسه : 80626
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/80626
367+
بالا
دستور آزادی امیر حسین مرادی از متهمین اغتشاشات آبان ماه ۹۸ با قید وثیقه صادر شده است و او ساعتی دیگر آزاد خواهد شد.

حادثه 24 - دستور آزادی امیر حسین مرادی از متهمین اغتشاشات آبان ماه ۹۸ با قید وثیقه صادر شده است و او ساعتی دیگر آزاد خواهد شد. 

محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه در توئیتی نوشت:

ارسال نظر