زمان مطالعه: 1 دقیقه

راننده تریلی شیرازی، قهرمانی که جان داد

صدای ترمزهای شدید تریلی کمرشکن در ورودی شهر یاسوج سکوت جاده را در هم شکست...
10 مهر 1400
شناسه : 79801
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/79801
899+
بالا
صدای ترمزهای شدید تریلی کمرشکن در ورودی شهر یاسوج سکوت جاده را در هم شکست...

حادثه 24 - صدای ترمزهای شدید تریلی کمرشکن در ورودی شهر یاسوج سکوت جاده را در هم شکست...

راننده مدام پایش را روی پدال ترمز فشار می داد شاید بتواند این غول آهنی بزرگ را که افسار پاره کرده بود متوقف کند. اما انگار دیگر هیچ چیز نمی توانست سد راه کمرشکن چند تنی شود که ترمز بریده است.

عمق فاجعه چند متر جلوتر بود، نزدیک پلیس راه و خودروهایی که پر از سرنشین بود.

فضل ا... کرمی راننده کمرشکن دوراه بیشتر نداشت، یک راست به سمت خودروهای پارک شده برود یا این که با به خطر انداختن جانش، جان هموطنانش را از مرگ حتمی نجات دهد و او جان خود را فدا کرد تا در 31 شهریور امسال جان دیگران به خطر نیفتد.

کاربری نوشت: «این قدر قهرمان ملی توی کشور داریم که می تونیم برخی از مطالب کتاب های درسی رو از روی زندگی نامه اونا بنویسیم.»

ارسال نظر