زمان مطالعه: 1 دقیقه

توضیح رسول مجیدی درباره قطع کردن حرف‌های گنج‌زاده

رسول مجیدی در مورد قطع برنامه هنگام مصاحبه با گنج‌زاده و حاشیه هایی که ایجاد شد در توییتی نوشت: سجاد گنج‌زاده امروز مدال طلاش رو تقدیم مردم مظلوم خوزستان کرد.
17 مرداد 1400
شناسه : 77941
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/77941
501+
بالا
رسول مجیدی در مورد قطع برنامه هنگام مصاحبه با گنج‌زاده و حاشیه هایی که ایجاد شد در توییتی نوشت: سجاد گنج‌زاده امروز مدال طلاش رو تقدیم مردم مظلوم خوزستان کرد.

حادثه 24 - رسول مجیدی در مورد قطع برنامه هنگام مصاحبه با گنج‌زاده و حاشیه هایی که ایجاد شد در توییتی نوشت: سجاد گنج‌زاده امروز مدال طلاش رو تقدیم مردم مظلوم خوزستان کرد.

واقعا نه کسی به من گفت برم تو حرفش نه من میدونستم چی می‌خواد بگه. صرفا صدا قطع و وصل میشد. من دو سه بار اومدم حرف بزنم بازم سکوت کردم اما شد آنچه نباید میشد. خدا رو شکر امشب بهش گفتیم ماجرا رو و یه بار دیگه تقدیم کرد.

ارسال نظر