زمان مطالعه: 1 دقیقه

نوزادی با راهنمایی تلفنی از مرگ حتمی نجات یافت

یک نوزاد ۲۰ روزه که در کاشان دچار خفگی شده بود با راهنمایی تلفنی پرسنل اورژانس و با اقدام به موقع والدین از مرگ حتمی نجات یافت.
27 بهمن 1399
شناسه : 72606
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/72606
432+
بالا
یک نوزاد ۲۰ روزه که در کاشان دچار خفگی شده بود با راهنمایی تلفنی پرسنل اورژانس و با اقدام به موقع والدین از مرگ حتمی نجات یافت.

 حادثه 24 -یک نوزاد ۲۰ روزه که در کاشان دچار خفگی شده بود با راهنمایی تلفنی پرسنل اورژانس و با اقدام به موقع والدین از مرگ حتمی نجات یافت.

هادی نجف زاده: یک نوزاد ۲۰ روزه که دچار انسداد مجاری تنفسی شده بود با راهنمایی تلفنی پرسنل اورژانس کاشان و اقدام به موقع والدین در به کار بستن راهنمایی‌های داده شده از طرف پرسنل از مرگ حتمی نجات یافت.

ارسال نظر