زمان مطالعه: 1 دقیقه

خودنمایی دانش‌آموز 12 ساله با بلعیدن ۵۴ گوی آهن‌ربایی

دانش آموز ۱۲ ساله انگلیسی ۵۴ گوی آهن ربای فلزی را یکی یکی بلعید تا با چسباندن اشیای آهنی به شکمش بچه‌های مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد.
21 بهمن 1399
شناسه : 72420
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/72420
403+
بالا
دانش آموز ۱۲ ساله انگلیسی ۵۴ گوی آهن ربای فلزی را یکی یکی بلعید تا با چسباندن اشیای آهنی به شکمش بچه‌های مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد.

حادثه 24 - دانش آموز ۱۲ ساله انگلیسی ۵۴ گوی آهن ربای فلزی را یکی یکی بلعید تا با چسباندن اشیای آهنی به شکمش بچه‌های مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد.

 دانش آموز ۱۲ ساله انگلیسی ۵۴ گوی آهن ربای فلزی را یکی یکی بلعید تا با چسباندن اشیای آهنی به شکمش بچه های مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد اما هرچقدر گوی آهن ربا می خورد نمی توانست اشیای آهنی را به شکمش بچسباند و در نهایت کارش به بیمارستان می کشد و پزشکان پس از ۶ ساعت عمل جراحی جانش را نجات می دهند.

ارسال نظر