زمان مطالعه: 2 دقیقه

کشف نامه صد سال پیش کبوتر نامه‌بر در فرانسه

زوجی که برای پیاده‌روی بیرون رفته بودند، پیامی متعلق به صدسال پیش را پیدا کردند که کبوتر نامه‌بری قرار بود برساند و گمان می‌رود سربازی پروسی آن را نوشته باشد.
26 آبان 1399
شناسه : 59355
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/59355
266+
بالا
زوجی که برای پیاده‌روی بیرون رفته بودند، پیامی متعلق به صدسال پیش را پیدا کردند که کبوتر نامه‌بری قرار بود برساند و گمان می‌رود سربازی پروسی آن را نوشته باشد.

 حادثه 24 - زوجی که برای پیاده‌روی بیرون رفته بودند، پیامی متعلق به صدسال پیش را پیدا کردند که کبوتر نامه‌بری قرار بود برساند و گمان می‌رود سربازی پروسی آن را نوشته باشد.

این پوشینه آلومینیمی کوچک را در مزرعه‌ای واقع در اینگرشایم فرانسه یافتند و حاوی جزئیات مانورهای نظامی است که با دست‌خط بدی به زبان آلمانی نوشته شده است.

به گفته دومنیک ژاردی، متصدی موزه لینگ در شهر اوربی واقع در شرق فرانسه، این نامه خطاب به افسر مافوق نوشته شده است.

در این پیام آمده است: «جوخه پوتهوف به مرز غربی محوطه رژه که رسید زیر آتش قرار گرفت که به آن پاسخ داد و بعد از مدتی عقب‌نشینی کرد. در فختوالد نیمی از جوخه از فعالیت باز ماند. جوخه پوتهوف با تلفات سنگین عقب‌نشینی کرد.»

تاریخ این پیام مشخص نیست، اما گمان می‌رود در سال ۱۹۱۰ یا ۱۹۱۶ نوشته شده باشد. در آن زمان اینگرشایم بخشی از آلمان بود، ولی اکنون جزو ناحیه گراند ایست فرانسه است.

آقای ژاردی این کشف را «بسیار نادر» خواند و گفت که در چهل سال گذشته، «هرگز چنین چیزی ندیده است.»

او گفت که این پوشینه کوچک احتمالاً در گذر زمان همانند نارنجک‌های دو جنگ جهانی، به تدریج از زیر خاک بیرون آمده است. آقای ژاردی گفت یکی از «دوستان آلمانی» وی این پیام را ترجمه کرده‌است.

این پیام روی سطحی شبیه کاغذ کالک نوشته شده است و قرار بوده است که چهار کبوتر آن را به مقصد برسانند، اما به مقصد نرسید. این پیام را در بخش جنگ جهانی اول موزه لینگ نمایش خواهند داد.

کلمات کلیدی:
ارسال نظر