زمان مطالعه: 2 دقیقه

مرد معتاد همسایه اش را با کلنگ و کروات کشت

مرد معتادی که قربانی خودرا با کراوات خفه و با ضربات کلنگ از جنایتش مطمئن شده بود به جرم قتل عمد بازداشت شد.
23 مهر 1399
شناسه : 58296
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/58296
290+
بالا
مرد معتادی که قربانی خودرا با کراوات خفه و با ضربات کلنگ از جنایتش مطمئن شده بود به جرم قتل عمد بازداشت شد.

حادثه 24 - مرد معتادی که قربانی خودرا با کراوات خفه و با ضربات کلنگ از جنایتش مطمئن شده بود به جرم قتل عمد بازداشت شد.

به نقل از کرایم، پلیس اسکاتلندیارد اعلام کرد که متهم  لوئیس فینچ  قاتل بی رحم ادعا کرده که قربانی پیرس  را به عنوان همسایه اش سالها می شناخته و قربانی بارها وی را مورد آزار جنسی قرار داده ، به همین دلیل تصمیم به قتل بی رحمانه اش گرفته است.

روز گذشته قاضی دادگاهی در منچسترانگلیس در ارتباط با این پرونده بیان کرد که قاتل فردی معتاد است که به نظر می رسد برای سرقت پولهای قربانی وارد خانه اش شده و پس از درگیری با وی ، او را با کروات  خفه کرده و سپس با ضربه کلنگی به سرش از مرگش مطمئن شده و جسدش را به آتش کشیده است تا بتواند از شر جسد وجنایت هولناکش خلاص شود.

 این در حالی است که  قاتل دراعترافات خود بیان کرد که از بچگی در همسایگی قربانی زندگی کرده و به دلیل آنکه مادرش فردی الکلی بوده او را مجبور می کرد تا  ساعتها در حیاط بازی کرده و قربانی از این فرصت سوء استفاده کرده و وی را بارها مورد آزار جنسی قرار داده است به همین دلیل سزاوار چنین قتل بی رحمانه ای  بوده و کودکان را از شر یک "پدوفیلیا" نجات داده است.

قاضی پرونده اما دراین ارتباط بیان کرد : قاتل برای بی گناه جلوه دادن خود سعی داشته  تا قربانی را گناهکار و یک پدوفیلیا - کودک آزار - نشان داده تا بهانه ای برای قتل و کاهش مجازات خود بدست آورد اما با توجه به شواهد پرونده هیچ مدرکی دال بر سوء استقاده قربانی از قاتل وجود نداشته و این تنها ادعای دروغین است و با توجه با شقاوت رفتار قاتل معتاد و شرور وی به ۲۲ سال زندان محکوم خواهد شد.

کلمات کلیدی:
ارسال نظر