زمان مطالعه: 1 دقیقه

محکومان مهریه به زندان نمی روند

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون بازداشت محکومان از مهریه ممنوع شد.
29 آبان 1398
شناسه : 27111
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/27111
2564+
بالا
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون بازداشت محکومان از مهریه ممنوع شد.

حادثه 24 - سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون بازداشت محکومان از مهریه ممنوع شد.

حسن نوروزی درباره بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ( 11 ) قانون محکومیت‌های مالی ( موضوع مهریه ) گفت: کلیات ماده واحده تصویب شد بنابراین دستگیری و حبس محکومان مسائلی مالی در مورد عدم پرداخت مهریه ممنوع می شود بنابراین ماده 22 قانون حمایت از خانواده نقض می شود؛ بر اساس این ماده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است؛ رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ارسال نظر