زمان مطالعه: 3 دقیقه

عشق اورژانسی جوان مزاحم به صدای اپراتور اورژانس

مزاحم تلفنی اورژانس که پسری جوان، ظاهرا خجالتی، بدون تحصیلات و بیکار است، می گوید از صدای خانمی که تلفن را جواب می‌دهد، خوشش می آمد و به هوای شنیدن صدای او مزاحم اورژانس می‌شد.
28 آبان 1398
شناسه : 27048
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/27048
2497+
بالا
مزاحم تلفنی اورژانس می گوید زنگ می‌زنم چون از صدای اپراتور خوشم آمده.
مزاحم تلفنی اورژانس که پسری جوان، ظاهرا خجالتی، بدون تحصیلات و بیکار است، می گوید از صدای خانمی که تلفن را جواب می‌دهد، خوشش می آمد و به هوای شنیدن صدای او مزاحم اورژانس می‌شد.

حادثه 24 - مزاحم تلفنی اورژانس که پسری جوان، ظاهرا خجالتی، بدون تحصیلات و بیکار است، می گوید از صدای خانمی که تلفن را جواب می‌دهد، خوشش می آمد و به هوای شنیدن صدای او مزاحم اورژانس می‌شد.

تا امروز بررسی‌های زیادی درباره بروز عشق در برخورد اول در حوزه روان‌شناسی صورت گرفته است. واقعیت این است که هرچه این مطالعات عمق بیشتری پیدا می‌کند، از بخش رویاگونه این احساسات کم می شود و داستان در حال تبدیل به شکلی دیگر است. اما تا این‌جا درباره چنین احساسات و هیجاناتی از لحاظ روان‌شناسی چه می‌دانیم؟

تصور عاشق شدن در برخورد اول، در مردان بیشتر روی می‌دهد. به صورت کلی تعداد مردانی که مدعی هستند در همان برخوردهای اول عاشق شده‌اند، بیشتر از زنان است.

در بسیاری از موارد، این عاشق شدن نه احساسی دو طرفه که احساسی یک طرفه از جانب یک فرد است. این احساس شدید گاهی اوقات ویژگی‌های مطلوب یک عشق واقعی(صمیمیت، تعهد و هوس) را ندارد و تنها بر یک بعد یعنی هوس و شوریدگی ناشی از آن، استوار است. بر این اساس نیز متخصصان گاهی این احساسات را نه عشق که تکانه جنسی پیچیده شده در هیجانات دیگر در نظر می‌گیرند. این موضوع به ویژه در مردان بیشتر گزارش شده است و برخی بیشتر بودن تعداد گزارش مردان را مرتبط با همین موضوع می‌دانند.

این احساسات لزوما همیشه سرانجام خوبی ندارد و باعث ایجاد رابطه‌ای معنادار، عمیق و ماندگار بین دو  نفر نمی‌شود.

با توجه به این اطلاعات، این‌که یک پسر چنین ادعایی را مطرح کرده است، هیچ جای تعجبی ندارد. درباره یک طرفه بودن این احساس نیز که بحثی نیست چراکه این پسر از صدای دختری که صددرصد حتی اسمش را هم نمی‌داند، خوشش آمده و در حال ایجاد مزاحمت برای او و همکاران اوست. اما آیا باید احساس او را جدی بگیریم؟ شاید برای پاسخ دادن به این سوال باید کمی تعارف را کنار بگذاریم و به صحبت‌های او دوباره گوش دهیم. آیا حرف زدن او بیشتر نمایانگر فردی عاشق است یا فردی که در بهترین حالت، محض تنوع و ماجراجویی و از سر بیکاری و نداشتن  تفریح، در حال ایجاد مزاحمت است؟ شاید هم درباره این پسر، باید موضوع را به پای همان عامل(هوس و شوریدگی ناشی از آن) بگذاریم که متخصصان در توصیف احساسات برخی افراد و به ویژه مردان استفاده می‌کنند.

ارسال نظر