زمان مطالعه: 2 دقیقه

مجازات سقط جنین چقدر است؟

سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین
20 شهریور 1398
شناسه : 15353
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/15353
2048+
بالا
سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین

حادثه 24 - سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین

مطابق قانون سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین، به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر، زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.

همینطور باید بیان داشت در سقط جنین مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه فرقی میان جنین یا حمل مشروع و نامشروع وجود ندارد. فلذا جنینی که روح در آن دمیده شده باشد اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد مطابق بند ج ماده 716 قانون مجازات اسلامی، نصف آن خواهد بود. در سایر موارد دیه جنین به شرح ذیل است:

الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل

ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل

پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل

ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل

ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل.

کلمات کلیدی:
ارسال نظر