زمان مطالعه: 1 دقیقه

نجفی دوباره محاکمه می شود

محمد علی نجفی که به اتهام قتل همسردومش میترا استاد به قصاص محکوم شده و تا یک قدمی چوبه دار پیش رفته بود دوباره در دادگاه محاکمه خواهد شد.
23 مرداد 1398
شناسه : 14692
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/14692
2181+
بالا
محمد علی نجفی که به اتهام قتل همسردومش میترا استاد به قصاص محکوم شده و تا یک قدمی چوبه دار پیش رفته بود دوباره در دادگاه محاکمه خواهد شد.

محمد علی نجفی که به اتهام قتل همسردومش میترا استاد به قصاص محکوم شده و تا یک قدمی چوبه دار پیش رفته بود دوباره در دادگاه محاکمه خواهد شد.

به گزارش حادثه 24 بخشش نجفی از سوی اولیای دم هر چند هنوز در مراجع قضایی ثبت نشده اما واکنش های مختلفی به دنبال داشت و این اقدام خانواده استاد تحصین افکار عمومی را برانگیخت، اما این پایان کار نخواهد بود چرا که با وجود بخشش نجفی از سوی اولیای دم او باید بار دیگر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به لحاظ جنبه عمومی جرم محکمه شود.

ارسال نظر