لحظه اصابت سومین خمپاره به منطقه روستایی ایران

نیروهای جمهوری آذربایجان نزدیک مرز ایران ارایش جنگی گرفتن و جبهه جنگی را نزدیک مرز ایران تشکیل دادند .

07 مهر 1399
شناسه : 57700
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها