نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از زبان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

بر اساس نتایج بازخوانی جعبه سیاه موجود در کابین هواپیمای اوکراینی، ١٩ ثانیه پس از انفجار موشک اول، صدای ٣ خلبان داخل کابین ضبط شده که نشان می دهد سرنشینان هواپیما در انفجار موشک اول در سلامت بودند.صدای مسافران داخل کابین بخش مسافری شنیده نشده و فاصله انفجار موشک اول با دوم ٢٥ ثانیه بوده که هر ٢ جعبه سیاه در زمان انفجار موشک دوم از کار افتاده بودند و ضبط مکالمات امکان پذیر نبوده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:هر گونه برداشت سیاسی از اطلاعات جعبه سیاه بازخوانی شده ممنوع است.

02 شهریور 1399
شناسه : 56388
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها