محمدتقی غفاری فردویی: عملگرایی مهم تر از همه چیز است

محمدتقی غفاری فردوئی، از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید افراد عملگرا باید به هیئت مدیره راه پیدا کنند. او معتقد است برنامه های رویاپردازانه می تواند فقط جنبه تبلیغاتی داشته باشد، در صورتی که کانون وکلا به عملگرایی نیاز دارد.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها