هزینه های سرسام آور انتخاباتی به روایت رئیس سابق کانون وکلا

یکی از حاشیه های انتخابات کانون وکلا برنامه های تبلیغاتی و هزینه های گزاف برخی کاندیداها است. دکتر علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون در بخش دیگری از گفتگو با حادثه 24 به این موضوع پرداخته است و توصیه های قابل توجهی به وکلا دارد.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها