شرایط اعضای هیئت مدیره کانون وکلا به روایت دکتر سهیل طاهری

افرادی که برای هیئت مدیره انتخاب می شوند باید افرادی باشند که به این هیئت اعتبار ببخشند، نه اینکه از هیئت مدیره اعتبار بگیرند. این بخشی از مصاحبه دکتر سهیل طاهری با حادثه 24 است که در آن به بررسی شرایط اعضای هیئت مدیره پرداخت.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها