مهم ترین اولویت های کانون وکلا از دیدگاه حیدر حسن زاده

حیدر حسن زاده، یکی از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با همشهری به بیان دیدگاهها و برنامه های خود برای آینده کانون وکلا پرداخت. او می گوید: جلوگیری از تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه باید مهم ترین برنامه هیئت مدیره جدید باشد. چرا که در صورت تصویب این آئین نامه کیان کانون صدمات جبران ناپذیری خواهد دید.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها