محسن بزرگی: باید پروژه الحاق مرکز مشاوران به کانون را دنبال کنیم

محسن بزرگی، یکی از اعضای هیئت مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز و از کاندیداهای دوره سی ام معتقد است در دوره آتی یکی از مهم ترین اولیت های هیئت مدیره باید رفتن به سوی الحال با مرکز مشاوران باشد. او می گوید اگر این کار انجام نشود در سالهای آتی ممکن است کانون در مرکز مشاوران هضم شود.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها