برنامه های خلاقانه فرناز زرنگار در انتخابات کانون وکلا

تبلیغات نامزدهای سی و یکمین دوره از انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در شرایطی ادامه دارد که هر کدام از کاندیداها تلاش می کنند برنامه هایی عملی و کاربردی برای آینده کانون ارائه کنند. فرناز زرنگار، وکیل نام آشنای فضای مجازی نیز یکی از این کاندیداها است که برنامه هایی عملیاتی برای آینده کانون دارد. او در گفتگو با حادثه 24 بخشی از برنامه هایش را بازگو کرد.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها