فیلم تکان دهنده از وضعیت پناهندگان ایرانی در مرز ترکیه و یونان

پناهندگان ایرانی که قصد داشتند از طریق ترکیه به یونان مهاجرت کنند در شرایط سختی به سر می برند. در این فیلم یکی از این مهاجران می گوید پلیس پولها و حتی لباس های شان را گرفته و در شرایط وخیمی آنها را رها کرده است.

13 اسفند 1398
شناسه : 29969
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها