کاندیداهای انتخابات کانون وکلا از برنامه های شان می گویند

سهیل طاهری: اتحاد، رمز موفقت کانون وکلا است

حادثه 24 - یکی از کاندیداهای انتخابات کانون وکلای مرکز می گوید کانون وکلا باید در داخل متحد شود تا بتواند با هجمه های بیرونی مقابله کند. او می گوید دو دستگی و تفرقه های موجود این صنف را ضعیف کرده است. مشروح گفتگوی حادثه 24 با سهیل طاهری را ببینید.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها